Ծառայություններ

 • Արվեստի ուսուցում
 • Թեմատիկ հանդիպումների կազմակերպում
 • Մանր մոտորիկայի զարգացում
 • Մրցույթների կազմակերպում
 • Վճարովի խմբակային պարապմունքներ
 • Տոնական միջոցառումների կազմակերպում

Երեխաների տարիքային խումբ

 • 1 տարեկան
 • 2 տարեկան
 • 3 տարեկան
 • 4 տարեկան
 • 5 տարեկան
 • 6 տարեկան
 • 7 տարեկան
 • 8 տարեկան
 • 9 տարեկան
 • 10 տարեկան
 • 11 տարեկան
 • 12 տարեկան
 • 13 տարեկան
 • 14 տարեկան
 • 15 տարեկան

Հարմարություններ

 • WiFi
 • Առանձնացված սանհանգույց
 • Մեքենաների կայանատեղի
 • Սեփական բակ
 • Վերանորոգված դասասենյակներ
 • Տեսահսկման համակարգ
 • Օնլայն տեսահսկում

Խմբակներ

Խմբերում երեխաների առավելագույն թիվ - 10
 • Ապլիկացիա
 • Ասեղնագործություն
 • Ավազաթերապիա
 • Ավազով նկարչություն
 • Խնամքի խումբ
 • Հելունագործություն
 • Ձեռքի աշխատանք
 • Մոզաիկա / խճանկարչություն
 • Նկարչություն
 • Օրիգամի

Կարող է ընդունել հատուկ կարիքներով երեխաներ

 • Այո

Գինը

Ժամավճար

 • Նվազագույն - 1000 ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն - 1000 ՀՀ դրամ

Իմ Տնակը

Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր