Ծառայություններ

  • Թեմատիկ հանդիպումների կազմակերպում
  • Լոգոպեդի ծառայություն
  • Հոգեբանի ծառայություն
  • Մանր մոտորիկայի զարգացում
  • Մրցույթների կազմակերպում
  • Նախապատրաստում դպրոցին
  • Վճարովի խմբակային պարապմունքներ