Ծառայություններ

 • Անհատական պարապմունքներ
 • Դիմորդների նախապատրաստում
 • Լեզուների ուսուցում
 • Խմբակային պարապմունքներ
 • Ուսումնական ծրագրեր արտերկրում

Երեխաների տարիքային խումբ

 • 6 տարեկան
 • 7 տարեկան
 • 8 տարեկան
 • 9 տարեկան
 • 10 տարեկան
 • 11 տարեկան
 • 12 տարեկան
 • 13 տարեկան
 • 14 տարեկան
 • 15 տարեկան
 • 16 տարեկան
 • 17 տարեկան
 • 18 տարեկան

Հարմարություններ

 • WiFi
 • Բացակա օրերի լրացում
 • Պրոյեկտոր
 • Ջրի սարք
 • Վերանորոգված դասասենյակներ
 • Տեսանյութերի դիտում
 • Օնլայն դասընթացներ

Ոչ աշխատանքային օրեր

 • Կիրակի

Խմբակներ

Խմբերում երեխաների առավելագույն թիվ - 5
 • Անգլերենի ուսուցում
 • Արաբերենի ուսուցում
 • Գերմաներենի ուսուցում
 • Թուրքերենի ուսուցում
 • Իսպաներենի ուսուցում
 • Իտալերենի ուսուցում
 • Կորեերենի ուսուցում
 • Հայերենի ուսուցում
 • Ճապոներենի ուսուցում
 • Չինարենի ուսուցում
 • Պարսկերենի ուսուցում
 • Ռուսերենի ուսուցում
 • Ֆրանսերենի ուսուցում

Լրացումներ

 • «Education Center» ուսումնական կենտրոնը իրականցնում է բազմաթիվ ուսումնական պրոցեսներ և դասընթացներ, որոնք զարգացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնց անհրաժեշտությունն առկա է այսօրվա աշխատանքային շուկայում: Բազմաթիվ մասնագետներ, ովքեր հաջողությամբ աշխատում են և հայաստանյան ընկերություններում, և ԱՊՀ երկրներում, ավարտել են այս ուսումնական կենտրոնը: Կենտրոնում գործող գները մատչելի են, ուսուցման մեթոդները կատարյալ, գրականությունն` անվճար: Դասընթացները անց են կացվում թե ստանդարտ գրաֆիկով, թե արագացված: Կենտրոնի կողմից իրականացվում է զեղչային քաղաքականություն : Կենտրոնն ունի անձնական գրադարան, որն իր մեջ ներառում է օտարալեզու գրականություն, օտարալեզու ֆիլմեր և այլ ուսուցողական նյութեր։ Դասախոսական կազմը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, ովքեր ապահովում են բարձր մակարդակի, որակի ուսուցում և խորհրդատվական ծառայություններ: Կիրառելով միջազգային լավագույն փորձն ու նորամուծությունները , կենտրոնը մշտապես կատարելագործում է ուսուցման և վերապատրաստման մեթոդներն ու եղանակները: Կենտրոնի նպատակներն են` 1. Կազմակերպել և իրականացնել ուսումնական և խորհրդատվական ամենաբազմազան ծրագրեր` դասընթացներ, աշխատանքային հանդիպումներ, կլոր սեղաններ լեզվական , ֆինանսական, իրավատնտեսական, հարկային, մաքսային և այլ հարակից բնագավառներում, տարբեր խմբերի և անհատների գործնական և ուսուցողական կարիքներից ելնելով: 2. Ապահովել հարմարավետ պայմաններ բոլոր նրամց համար, ովքեր օգտվում են կենտրոնի ծառայություններից: Կենտրոնը ունի գործընկեր կազմակերպություններ, որոնք շուկայի առաջատար կազմակերպություններից են: Դասընթացները ավարտելուց հետո մեր լավագույն ուսանողներին տրվում է հնարավորություն աշխատանքի անցնել իրենց կազմակերպություններում` նախապես թեստավորելով և գնահատելով մասնակցի գիտելիքները: Ուսումնական կենտրոնը համարվում է ՀՀ-ում գործող լավագույն կենտրոններից մեկը` շնորհիվ մի շարք առավելությունների` * Դասընթացները անց են կացվում թե ստանդարտ գրաֆիկով, թե արագացված: * Կենտրոնի կողմից իրականացվում է զեղչային քաղաքականություն : * Կենտրոնն ունի անձնական գրադարան, որն իր մեջ ներառում է մշտապես թարմացվող նորագույն գրականություն (Cambridge, Oxford և այլն), օտարալեզու ֆիլմեր և այլ ուսուցողական նյութեր։ * Դասընթացների ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր նյութերը տրամադրվում են անվճար * Փոքրաքանակ խմբերի (2-4 հոգի) ձևավորման արդյունքում անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողի նկատմամբ, * Դասախոսական կազմը համալրված է պրոֆեսիոնալ մասնագետներով, ովքեր ապահովում են բարձր մակարդակի, որակի ուսուցում և խորհրդատվական ծառայություններ: * Կիրառելով միջազգային լավագույն փորձն ու նորամուծությունները , կենտրոնը մշտապես կատարելագործում է ուսուցման և վերապատրաստման մեթոդներն ու եղանակները: * Համագործակցություններ ՀՀ-ի մի շարք խոշոր կազմակերպությունների հետ, Կենտրոնը տարիներ շարունակ դասընթացներ է կազմակերպում ՀՀ-ում գործող մի շարք խոշոր ընկերություններում:

EDUCATION CENTER կրթահամալիր

Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի, Երեքշաբթի, Չորեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Շաբաթ - 09:30 - 20:30