Ծառայություններ

 • Թրենինգներ ծնողների համար
 • Լոգոպեդի ծառայություն
 • Վճարովի խմբակային պարապմունքներ
 • Օնլայն խորհրդատվություն

Երեխաների տարիքային խումբ

 • 2 տարեկան
 • 3 տարեկան
 • 4 տարեկան
 • 5 տարեկան
 • 6 տարեկան
 • 7 տարեկան
 • 8 տարեկան
 • 9 տարեկան
 • 10 տարեկան
 • 11 տարեկան
 • 12 տարեկան
 • 13 տարեկան
 • 14 տարեկան
 • 15 տարեկան
 • 16 տարեկան
 • 17 տարեկան
 • 18 տարեկան

Հարմարություններ

 • WiFi
 • Բացակա օրերի լրացում
 • Սեփական խոհանոց
 • Սպասասրահ

Ոչ աշխատանքային օրեր

 • Կիրակի

Լրացումներ

 • ✅մասնագիտական խորհրդատվություն(հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ), ✅անհատական և խմբային պարապմունքներ, ✅աշխատանք ծնողների հետ, ✅սեմինարներ • Խոսքային խնդիրների բացահայտում և շտկում • Կապակցված խոսքի ձևավորում և զարգացում • Գրավոր և բանավոր խասքի զարգացում • Բառապաշարի հարստացում • Հնչարտաբերման շտկում • Խոսքի տեմպի և ռիթմի կարգավորում • Խոսքային հրահանգի ընկալման կարողության ձևավորում և զարգացում • Վերլուծահամադրական գործընթացների զարգացում • Հոգեկան գործընթացների զարգացում • Խաղային գործունեության ձևավորում և զարգացում • Մանր և խոշոր մատորիկայի զարգացում, որպես խոսքի զարգացման գրավական • Որոշ դեպքերում հնարավոր է նաև հեռավար /առցանց / խորհրդատվություն և աշխատանք • Ծնողների հետ անհատական խորհրդատվություն և աջակցություն :

Խոսիր

Ֆեյսբուքյան էջ Instagram Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի, Չորեքշաբթի, Շաբաթ - 11:00 - 18:00