http://www.armparents.com/images/news/1/15599033107676.png

Ամառը «Ալբուս» էթիկայի դպրոցում

 


Ալբուս էթիկայի ուսուցման կենտրոն

Հունիս, հուլիս, օգոստոս 
ժամերը`  10։00-17։30  
Մասնակիցներ`  5-12 տարեկան երեխաներ  
Վճար` 
ամսական` 80 000դր 

Ամառային ծրագիրը տեսական և գործնական էթիկայի դասավանդումից բացի ներառում է.

- ընդհանուր զարգացվածության հիմունքներ,  
- արվեստ,  
- գեղաքայլք,  
- պարարվեստ,  
- ոճ և դիզայն,  
- համակարգչայի դիզայն, 
- հոգեբանություն:   

Ծրագիրը ներառում է մեկանգամյա սնունդ և այցելություններ մշակութային վայրեր:  

Մանրամասների համար` Ալբուս էթիկայի ուսուցման կենտրոն