Ծառայություններ

 • Անհատական պարապմունքներ
 • Խմբակային պարապմունքներ
 • Մարտարվեստ
 • Մրցումների կազմակերպում
 • Պրոֆեսիոնալ պարապմունքներ
 • Սիրողական պարապմունքներ

Երեխաների տարիքային խումբ

 • 4 տարեկան
 • 5 տարեկան
 • 6 տարեկան
 • 7 տարեկան
 • 8 տարեկան
 • 9 տարեկան
 • 10 տարեկան
 • 11 տարեկան
 • 12 տարեկան
 • 13 տարեկան
 • 14 տարեկան
 • 15 տարեկան
 • 16 տարեկան
 • 17 տարեկան
 • 18 տարեկան

Հարմարություններ

 • Կենտրոնացված ջեռուցում
 • Վերանորոգված դահլիճներ

Խմբակներ

 • Կարատե

Կարող է ընդունել հատուկ կարիքներով երեխաներ

 • Այո

Դուքենդո «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Ֆեյսբուքյան էջ Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր

Դուքենդո «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Ֆեյսբուքյան էջ Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր

Դուքենդո «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Ֆեյսբուքյան էջ Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր

Դուքենդո «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Ֆեյսբուքյան էջ Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր

Դուքենդո «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Ֆեյսբուքյան էջ Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է
Աշխատանքային ժամեր