Ընկերության անվանում Անվճար ծառայություններ Թեքահարթակների առկայություն Պետ. պատվերով ծառայություն
"MAYRI" NGO curative education and social therapy
"MAYRI" NGO curative education and social therapy
《Երբ բոլորըհավասար են》սոցիալական ՀԿ
《Երբ բոլորըհավասար են》սոցիալական ՀԿ
Բարի մամա ՀԿ
Բարի մամա ՀԿ
Կանանց ռեսուրսային կենտրոն
Կանանց ռեսուրսային կենտրոն
Մանկական զարգացման հիմնադրամ
Մանկական զարգացման հիմնադրամ