Ընկերության անվանում Միջոցառումների սեփական բացօթյա տարածք Միջոցառումների սեփական փակ տարածք Տրանսպորտային փոխադրում
Ձմերուկ
Ձմերուկ